Εξηλασμένη Πολυστερίνη Fibran Eco
 
Διογκωμένο Πολυαιθυλένιο Fibran XPE
 
Πετροβάμβακας Geolan
 
Υαλοβάμβακας
 
Διογκωμένη Πολυστερίνη
 
Θερμομονωτικές Πλάκες Φελλού
 
Μονωτικές Πλάκες Ξυλομάλλου Heraklith – Heratekta
 
Διογκωμένος Περλίτης Perlomin
 
Αφρώδη Ακουστικά Υλικά Technofon

 

 
Homepage | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα Προϊόντα | Προσφορές | Τεχνική Υποστήριξη | Επικοινωνία