Διογκωμένη Πολυστερίνη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι το περισσότερο διαδεδομένο θερμομονωτικό υλικό στην οικοδομή. Ανήκει στην κατηγορία των κυψελωτών πλαστικών και οφείλει τη θερμομονωτική του ικανότητα στις κυψέλες που δημιουργούνται με τη διόγκωση των κόκκων της πολυστερίνης από τις οποίες κατασκευάζεται. Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό και ως υλικό πλήρωσης στις πλάκες με νευρώσεις (ΖOLLNER).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της διογκωμένης πολυστερίνης είναι τα ακόλουθα:

 • Θερμομονωτική ικανότητα: Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της διογκωμένης πολυστερίνης είναι λ=0,028 kcal/m.h.°C (0,033W/m) και δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
 • Αντίσταση στην υγρασία: Δεν απορροφά νερό όταν βρεθεί σε εξαιρετικά υγρό περιβάλλον και δεν επηρεάζεται η θερμομονωτική της ικανότητα.
 • Είναι οργανικό υλικό. Δεν βοηθά την ανάπτυξη φυτών, ζώων ή μικροοργανισμών. Δεν σαπίζει και έχει μεγάλη αντοχή στην μούχλα.
 • Είναι μη τοξικό προϊόν, φιλικό προς το χρήστη και δεν προκαλεί ερεθισμούς.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα.
 • Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε σχήμα ώστε κατά την τοποθέτησή της να αποφεύγονται κενά και να μηδενίζονται πρακτικά οι θερμογέφυρες. Έχει μικρό βάρος κα έτσι μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα.
 • Πυκνότητες: Παράγεται σε πυκνότητες
 • Τυποποιημένες διαστάσεις: Μήκος
  Πλάτος:
  Πάχη:

  Εκτός από τις τυποποιημένες διαστάσεις μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιεσδήποτε διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 • Αντοχή στους διαλύτες και την υπεριώδη ακτινοβολία: Πρέπει να προστατεύεται από επαφή με διαλύτες και να μην εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Αντοχή στη θερμοκρασία: Η θερμοκρασία λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 80°C και δεν πρέπει να εκτίθεται στη φωτιά.

  Εφαρμογές Θερμομόνωσης

  Οι κυριότερες εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης ως θερμομονωτικό υλικό είναι οι ακόλουθες:

 • Θερμομόνωση διπλών τοίχων: Τοποθετείται εύκολα στο διάκενο και στερεώνεται με τα ειδικά μεταλλικά στηρίγματα.
  Θερμομόνωση δωμάτων: Τοποθετείται κάτω από τη στεγανωτική στρώση. Οι πλάκες πρέπει να έχουν απόλυτη επαφή μεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες.
 • Θερμομόνωση δαπέδων και πυλωτής: Τοποθετείται επάνω στην πλάκα από σκυρόδεμα πριν τη στρώση επικάλυψης.
 • Θερμομόνωση χωρισμάτων και ψευδοροφών: Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ελαφρύ υλικό και για το λόγο αυτό είναι ιδανικό για τη θερμομόνωση ψευδοροφών και ελαφρών χωρισμάτων.
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
  Homepage | Εταιρικό Προφίλ | Προϊόντα | Νέα Προϊόντα | Προσφορές | Τεχνική Υποστήριξη | Επικοινωνία